DANIŞMANLIK

Dekorasyonda Renklerin Kullanımı

Dekorasyonda doğru bir uygulama için renklerin psikolojik olarak etkisinden faydalanmak çok önemlidir. Renkler kullanıldıkları alanda mana ve estetik olarak ortamı değiştirebilirler. Böylece kişiler psikolojik olarak etkisi altına girer. Hangi renk hangi duyguyu canlandırıyor? Hangi frekansı yayıyor?
Ne ölçüde renkleri kullanmalıyız?

Marka ve Pazarlamada Renklerin Kullanımı

İmaj danışmanlığı kişilerin kendi stillerini keşfetmesine ve dış dünyaya yansıtmasına yardımcı olur. Bireyler pozisyonlarına, kilosuna, tenine uygun ve nasıl bir alışveriş içinde olması gerektiğini bilip gardrobunu bu kriterlere göre düzenlemelidir. Kendine güven, sosyal ilişkilerinde başarı, uygun bir görüntü ve motivasyonla birlikte kolaylıkla hedeflerine ulaşırlar.

Kişisel İmaj Danışmanlığı Kapsamında Renkler

Markaların pazarlama ve satış stratejisinde renklerin psikolojik etkileri çok önemli bir rol oynamaktadır. Satış ve pazarlamada renklerin görsel enerjisi ve psikolojisi kullanılarak olumlu, olumsuz mesajlar ileterek satın alma kararları etkilenir.

Mimaride Renk Kullanımı

Mimari tasarım için en önemli olan faktör iç ve dış yapının kalitesini belirlemek için uygun bir renk oluşturmaktır. Amaç, yapının karakteristik özelliğini ortaya çıkartıp uyum ve beraberlik hissini yaratmaktır.

Sosyal Medyada Renk Kullanımı

Bu alanda renk kullanımı belirleyici bir faktördür. İnfografik araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin %95 ‘i alışveriş esnasında kararlarını renklere göre belirlemektedirler.

Sinema ve Dizilerde Renk Kullanımı

Sinema ve televizyon , görsel ve işitsel iletişim aracıdır. Yakın tarihten itibaren sinema ve televizyonda renklerin rolü çok büyüktür. Renklerin kendisine ait dili sayesinde bu dünya bir anlam kazanmıştır.

Tüm İşletmelerde Renk Kullanımı

Renkler çok eski çağlardan beri her alanda bulunup kullanılmaktadır. Bu yüzden günümüzde birçok işletmenin pazarlama bölümleri renklerin etkisinde kalıp psikolojisinden faydalanmaktadırlar.